اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات اصولا اهدافی که تبلیغات دنبال می کندد به سه دسته تقسیم می شود:

تبلیغات اطلاعی : اصولا در مراحل اولیه تولید و ورود یک برند به بازار به کار می رود و هدف آن شناخت تقاضای اولیه و معرفی محصول به بازار است.

تبلیغات ترغیب کننده : این نوع تبلیغ زمانی استفاده می شود که هدف از تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتر مقایسه محصول و خدمات باشد بین عملکرد دو یا چند کالا یا خدمات. نام دیگر این تبلیغ رقابت موثر است.

تبلیغات یادآوری : این تبلیغ اصولا مصرف کننده را وادار به تفکر در مورد کالا یا خدمات می نماید، و به نوعی باعث ایجاد تصوری ذهنی ثابت در مخاطب می شود.

ویژگی های تبلیغ موثر چیست؟

اهداف تبلیغات ابتکاری و خلاق هستند : صویر و پیام تبلیغ می باید کاملا خلاقانه و ابتکاری باشد بگونه ای که مخاطب در مورد آن به فکر واداشته شود و هر زمان که محصول شما و یا محصولات مشابهی را می بیند به یاد تبلیغ شما بیافتند.

عنوانی جذاب و متنفاوت دارند: عنوان یک تبلیغ می بایست به گونه ای باشد که خواننده وادار به خواندن ادامه آن شود.

متن آگهی صادق است : باید متن آگهی را به گونه ای بنویسید که مزیت های محصول و یا خدمت شما را بیان کند. ویژگی بسیار مهم دیگری که در متن آگهی بهتر است رعایت کنید صداقت در متن است. پیامتان نباید باور پذیر نباشد. هرگز فراموش نکنید که آنچه را در پیامتان به مخاطب ارائه می دهید باید در عمل نیز بتوانید آن را به اثبات برسانید. به عبارت دیگر هرگز وعده ای ندهید که نتوانید عمل کنید.

پیشنهاد فروش غیر مستقیم : در انتهای آگهی حتماً خواننده را با روشی ترغیب به انجام عملی کنید تا در نهایت منجر به فروش شود. البته هرگز سعی نکنید که سریعاً مشتری را وادار به خرید نمایید.