جاسوئیچی - کدمحصول 100

جاسوئیچی - کدمحصول 101

جاسوئیچی - کدمحصول 102

جاسوئیچی - کدمحصول 103

جاسوئیچی - کدمحصول 104

جاسوئیچی - کدمحصول 105

جاسوئیچی - کدمحصول 106

جاسوئیچی - کدمحصول 107

جاسوئیچی - کدمحصول 108

جاسوئیچی - کدمحصول 109

جاسوئیچی - کدمحصول 110

جاسوئیچی - کدمحصول 111

جاسوئیچی - کدمحصول 112

جاسوئیچی - کدمحصول 113

جاسوئیچی - کدمحصول 114

جاسوئیچی - کدمحصول 115

جاسوئیچی - کدمحصول 116

جاسوئیچی - کدمحصول 117

جاسوئیچی - کدمحصول 118

جاسوئیچی - کدمحصول 119

جاسوئیچی - کدمحصول 120

جاسوئیچی - کدمحصول 121

جاسوئیچی - کدمحصول 122

جاسوئیچی - کدمحصول 123

جا کلیدی و جاسوییچی

 جا کلیدی و جاسوییچی ها ترکیبی از کریستال و استیل وچوب می باشند.
بسیار شیک و جذاب است و با همه سلیقه ها، جنسیت ها و همه سنین همخوانی دارد.
طول زنجیر این جا کلیدی طوری است که با طول استاندارد همه کلید ها همخوانی دارد و در جیب برآمدگی بزرگ ایجاد نمی کند.
ودارای طراحی ساده و زیبا بوده و محل بزرگی برای حک لوگو روی آن در نظر گرفته شده است.
معمولا این جاکلیدی ها به همراه اقلام دیگری با بسته بندی های متفاوت و مدیریتی ارائه می گردد.
لذا توصیه می شود برای مشاوره در خصوص نحوه بسته بندی و ارائه به مخاطب، از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.