دفتر یادداشت - کد 100

دفتر یادداشت - کد 101

۱۴۷۷

دفتر یادداشت - کد 102

دفتر یادداشت - کد 103

دفتر یادداشت - کد 104

 

دفتر یادداشتدفتر یادداشت

دفتر یادداشت هم جز یکی از  موارد تبلیغاتی محسوب میشود.که کاربردهای گوناگونی دارند.
دفتریادداشت بدلیل اینکه همراه خوبی میباشد وفضای کمتری به خود اختصاص میدهد قابل دسترس برای تمام اقشار جامعه  ازجمله مدیران دانشجویان کارمندان و محصلین بوده است.
ازجمله مزایای این محصوا قیمت اندک مصرف بالا میباشد.
که همچنین قابل تولید در هرسایز و تعداد میباشد.
ازنمونه های این محصول به چلد سلفون و چرم وگلاسه میتوان نام برد.
جهت چاپ لوگو و اطلاعات شرکت میتوانید از خدمات تامپو – لیزر – داغی – طلاکوب و پلاک استفاده نمود.

برخی محصولات تاش رنگ
ست مدیریت 
ست خودکار وروان نویس

ارتیاط با کارشناسان