استفاده از قاب به عنوان روشی کاملاً استاندارد در بسته بندی سی دی و دی وی دی شناخته شده است .وجود Hub تعبیه شده در داخل قاب سبب جاگیری مناسب دیسک در داخل آن و جلوگیری از حرکت دیسکدر هنگام حمل و نقل و حفاظت و امنیت در مقابل آسیب هایی از قبیل خش افتادگی ، ترک خوردن و شکستن را فراهم می نماید.

باریک شفاف
کد محصول:100

سی دی پهن
کد محصول:101

صدفی
کد محصول:102

قاب 4تایی
کد محصول: 103

قاب 6تایی
کد محصول:104

قاب 10تایی
کد محصول:105

قاب 12تایی
کد محصول:106

قاب تک شفاف
کد محصول:106

قاب تک
کد محصول:106

قاب صدفی
کد محصول:106

قاب صدفی
کد محصول:106

 
 
 
 
قاب
TASHRANG@

برای دیدن تنوع محصولات لطفا عضو شوید.

JOIN CHANNEL CLOSE