دیسک پر شده
دیسک های پرشده ( Pre-recorded) دیسک های حاوی دیتا و اطلاعات می باشندکه دارای فرآیند تولیدی متفاوت و پیچیده تری نسبت به دیسک های خام هستند .
برای سفارش محصولات با شماره 09393009739 تماس حاصل نمایید.