کیک باکس
کیک باکس جعبه ای استوانه ای است که برای نگهداری دیسک های نوری با تعداد بالا استفاده می شوند.
این محصول از بهترین مواد اولیه و در اندازه های زیر آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد.
لازم به ذکر است که لیبل های دور کیک باکس ها مطابق با نیاز و خواست مشتری قابل طراحی و تولید می باشد .
کیک باکس

کیک باکس جعبه ای استوانه ای است که برای نگهداری دیسک های نوری با تعداد بالا استفاده می شوند.
این محصول از بهترین مواد اولیه و در اندازه های زیر آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد.
ودراندازه های ۱۰ عددی و ۲۰عددی و ۵۰ عددی قابل عرضه میباشد.
لازم به ذکر است که لیبل های دور کیک باکس ها مطابق با نیاز و خواست مشتری قابل طراحی و تولید می باشد .
با خرید کارتن های ۱۲ عددی پک های ۵۰ عددی  شامل تخفیفات میشوید.

جعبه ای استوانه ای است که برای نگهداری دیسک های نوری با تعداد بالا استفاده می شوند.
این محصول از بهترین مواد اولیه و در اندازه های زیر آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد.
ودراندازه های ۱۰ عددی و ۲۰عددی و ۵۰ عددی قابل عرضه میباشد.
لازم به ذکر است که لیبل های دور  ها مطابق با نیاز و خواست مشتری قابل طراحی و تولید می باشد .
با خرید کارتن های ۱۲ عددی پک های ۵۰ عددی  شامل تخفیفات میشوید.