مدلقیمتمدت تحویل
گلاسه دورو یووی35000 تومان
2 روز
سلفون مات دورو40000 تومان
2 روز
سلفون براق دورو40000 تومان
2 روز
سلفون مخملی دورو65000 تومان
15 روز
سلفون مات دورگرد60000 تومان
3 روز
سلفون براق دورگرد60000 تومان
3 روز
سلفون مخملی دورگرد97000 تومان
15 روز
کتان امباس دورو45000 تومان
2 روز
کتان آلمان دورو55000 تومان
3 روز
کتان پلاستیک دورو60000 تومان
12 روز
سوسماری دورو45000 تومان
7 روز

کارت ویزیت ساده

انواع مدل ها ی کارت ویزیت عمومی و فانتزی

سلفون مات مخملی,گلاسه یووی,گلاسه فیلتردار,سوسماری,سلفون مات دورو دورگر,سلفون مات,سلفون براق,سلفون براق دورو دورگرد ,کاتالوگ ۳۰۰ گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت),کاتالوگ ۳۰۰ گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت),کاتالوگ ۳۰۰ گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت),سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ عددی,سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ عددی,طرح چرم یووی دورگرد ۱۰۰۰ عددی,طرح چرم ۱۰۰۰ عددی,کتان امباس,کاتالوگی ۳۰۰گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت),گلاسه یووی ,گلاسه فیلتردار,سوسماری,سلفون مات دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی,لمینت برجسته طلاکوب,سلفون مات دورو دورگرد موضعی,سلفون مات مخملی دورو دورگرد ۱۰۰۰ عددی,سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی,سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب,آهنربایی,لمینت براق طرح موج,لمینت مات طرح موج,لمینت برجسته,لمینت مات دورگرد ۱۰۰۰ عددی,لمینت برجسته مخملی,ویزیت پروانه ای سلفون مات ۱۰۰۰ عددی,لمینت براق مربع دورگرد,لمینت براق ویزیتی دورگرد,لمینت مات ویزیتی دورگرد,لمینت مات مربع دورگرد,لمینت برجسته کوچک,لمینت براق دورگرد ۱۰۰۰ عددی,طلاکارت ( لمینت براق دورگرد ) ,طلاکارت ( لمینت مات دورگرد),لمینت مات دورگرد ۵۰۰ عددی,لمینت براق دورگرد ۵۰۰ عددی,لمینت برجسته ویزیتی,لمینت برجسته کوچک