کارت ویزیت شیشه ای

کارت ویزیت شیشه ای

کارت ویزیت شیشه ای

 
مدلقیمتمدت تحویل
لمینت براق85000 تومان
7 روز
لمینت مات105000 تومان
7 روز
لمینت برجسته90000 تومان
7 روز
لمینت برجسته مخملی135000 تومان
25 روز
سلفون مات دورو موضعی75000 تومان
12 روز
سلفون مات مخملی موضعی115000 تومان
15 روز
مدلتعدادقیمت
PVC شیشه ای100 تایی
120000 تومان
PVC شیشه ای200 تایی
200000 تومان
PVC شیشه ای500 تایی
250000 تومان
PVC شیشه ای1000 تایی
380000 تومان
PVC معمولی 760 میکرون500 تایی
320000 تومان
PVC معمولی 760 میکرون1000 تایی
480000 تومان
PVC معمولی 500 میکرون500 تایی
200000 تومان
PVC معمولی 500 میکرون1000 تایی
380000 تومان

کارت ویزیت فانتزی