DVD+/‐R

با توجه به پیشرفت روزافزون کلیه سیستم های سمعی و بصری و همچنین رایانه ها، متخصصان عرصه تولید دیسک خام نیز با استفاده از منابع و فن آوری های جدید اقدام به تولید لوح های فشرده با ظرفیت بالا نمودند و به این طریق دی وی دی پا به عرصه وجود نهاد.(DVD (Digital Video Disc or Digital Versatile Disc لوح فشرده ای است که ۷ برابر سی دی های موجود ظرفیت داشته و قابلیت ضبط و نگهداری تصاویر و برنامه های مختلفی را داراست. امروزه فن آوری های پیشرفته در این عرصه منجر به تولید DVD 9 , DVD5 و... شده است که برای فایل های با حجم و کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

DVD+/‐R

دی وی دی ۵:
ماده اولیه: پلی کربنات
ظرفیت هر دی وی دی ۵: ۷ / ۴ گیگابایت دیتا
تعداد خطوط تولید DVD5 خام: بیش از ۱۰ خط تولیدی (تولید ۲۲۰۰۰ عدد دی وی دی در هر خط)
زمان ضبط فایل: ۱۲۰ دقیقه
DVD+/‐R دی وی دی ۹:
ماده اولیه: پلی کربنات
ظرفیت هر دی وی دی ۹: ۵ / ۸ گیگا بایت دیتا

زمان ضبط فایل: ۲۴۰ دقیقه

بازگشت به صفحه اصلی