آگهی استخدام

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

درخواست همکاری

درخواست همکاری درخواست همکاری اطلاعیه اردیبهشت ۱۳۹۸  لطفا رزومه کامل مربوطه راجهت (۱-کارمندفروش,مسلط برطراحی)  به آدرس  تلگرام یا واتساپ ۰۹۱۲۰۱۹۹۵۶۱ارسال بفرمایید. لطفاازهرگونه تماس خودداری فرمایید بعدازبررسی […]