۱۳ تیر ۱۳۹۸
قفلگذاری dvd,cd

قفلگذاری dvd,cd

قفلگذاری dvd,cd قفلگذاری dvd,cd درتاش رنگ بصورت نرم افزاری و سخت افزاری وقفل تلفنی انجام میشود. جهت سهولت برخی مشتریان قفلگذاری به دوصورت انجام میشود. درمدل […]
۱۹ آذر ۱۳۹۷
لوح فشرده

لوح فشرده

لوح فشرده یا سی‌دی (به انگلیسی: Compact disc) یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده‌های رقمی (دیجیتالی) به کار می‌رود. لوح فشرده در […]