multi media

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
cd قفلگذاری

قفل گذاری

. قفل گذاری قفل گذاری روی CD و DVD یا امینت نرم افزار مجموعه چاپ تاش رنگ با بکارگیری فن آوری های بروز برای امنیت نرم […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

درخواست همکاری

درخواست همکاری درخواست همکاری اطلاعیه اردیبهشت ۱۳۹۸  لطفا رزومه کامل مربوطه راجهت (۱-کارمندفروش,مسلط برطراحی)  به آدرس  تلگرام یا واتساپ ۰۹۱۲۰۱۹۹۵۶۱ارسال بفرمایید. لطفاازهرگونه تماس خودداری فرمایید بعدازبررسی […]
۳۱ فروردین ۱۳۹۶

قفل گذاری

قفل گذاری با توجه به رشد روزافزون صنایع و همچنین رشد محصو لات ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت استفاده برای عموم. ضرورت محافظت […]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

چندرسانه ای