۸ آذر ۱۳۹۷

مفهوم مدیریت رنگ

مفهوم مدیریت رنگ به روشهای مختلفی که برای هماهنگ سازی رنگ بین دستگاه های مختلف اجرا میشود. در واقع مدیریت رنگ به معنای کنترل کردن رنگ در […]
۳۱ فروردین ۱۳۹۶

چاپ ورایت cd,dvd

        چاپ ورایت cd,dvd تاش رنگ یکی از تخصصی ترین مراکز تولید و چاپ دیجیتال روی CD و چاپ روی سی دی و چاپ دی وی […]